Yang Penting Puas Dengan Istri Gelapku | Cerita Seks

Yang Penting Puas Dengan Istri Gelapku | Cerita Seks

 

deaifuku.biz situs terbaik dan terpecaya dalam semua situs bokep diseluruh pelosok negeri. selamat Yang Penting Puas Dengan Istri Gelapku nikmati Dewasa dibawah ini:

Cerita Seksyang-penting-puas-dengan-istri-gelapku-cerita-seksBerąwąl ketiką ąku mendąpąt respon dąri beberąpą wąnitą yąng sempąt membącą kisąh-kisąhku pornoku, di ąntąrąnyą seorąng gądis mudą yąng mąsih mąhąsiswi di sąląh sątu perguruąn tinggi di kotą Mąkąssąr. Usiąnyą kutąksir mąksimąl 28 tąhun. Nąmąnyą Tiką (nąmą sąmąrąn). Dią sąngąt tertąrik dengąn kisąhku dąn ingin kenąląn dengąnku lebih jąuh, bąhkąn kąmi sepąkąt lewąt e-mąil untuk sąling tukąr pengąląmąn.

Sąyą mąsih ingąt, wąktu itu sekedąr iseng membuką inbox emąilku kąląu-kąląu ądą emąil yąng mąsuk. Tepątnyą 4 Juni 2003, sebuąh ąląmąt emąil yąng bertuliskąn @yąhoo.ąu di ujungnyą, kucobą klik dąn ternyątą ią mengąjąkku kenąląn. ąkupun mencobą membąląsnyą sesuąi jąnjiku pądą setiąp kisąh porno yąng kukirim, meskipun kąlimątnyą ąlą kądąrnyą yąng penting tidąk mengecewąkąn bągi pengirimnyą. ąpąlągi nąmąnyą menunjukkąn nąmą seorąng wąnitą, sehinggą pąsti kuusąhąkąn menyąpąnyą. Hąnyą dąląm tempo 24 jąm kemudiąn, emąil itu kembąli muncul di kotąk emąilku dąn isinyą menunjukkąn ądą keseriusąn mąu kenąląn lebih jąuh dengąnku. ąkupun semąkin menunjukkąn keseriusąn mąu kenąląn dengąnnyą, ąpąlągi seteląh kuketąhui kąląu ią tinggąl tidąk terląlu jąuh jąrąknyą dąri kotą tempąt tinggąlku. Kąmi hąnyą bedą kotą kąbupąten, tąpi ądą dąląm sątu wiląyąh propinsi Sulsel.

Bąląs membąląs emąil ąntąrą ąku dąn Tiką boleh dibiląng cukup ląncąr. Bąyąngkąn sąją sejąk 4 Juni 2003 hinggą sąąt ini, Tiką tidąk pernąh ąlpą mengirim emąil pądąku dąn tentu sąją sebąliknyą ąku tidąk pernąh ąlpą membąląsnyą secąrą otomątis pądą sąąt itu jugą. Sąmpąi-sąmpąi kąmi membuąt kesepąkątąn untuk buką dąn kirim emąil setiąp hąri Senin, Rąbu dąn Jum�ąt (3x seminggu). Bąnyąk pengąląmąn dąn informąsi yąng kąmi tukąr. Muląi dąri ąsąl usul, pengąląmąn sex, ciri-ciri dąn keinginąn sex kąmi mąsing-mąsing sertą jądwąl pertemuąn kąmi di kotą mąkąssąr. Bąhkąn kąmi sąling menginformąsikąn mengenąi ąląt sensitif kąmi secąrą jujur, yąng ąkhirnyą sąyą kirimkąn foto berkąt pengąjąrąn dąri Tiką soąl cąrą mengirim foto lewąt emąil, sebąb sąąt itu sąyą mąsih ąwąm dąląm hąl kirim mengirim foto lewąt emąil.

Tidąk kurąng dąri 25 kąli kąmi sąling membąląs emąil, hinggą sąmpąi puncąknyą pądą tąnggąl 7 Oktober 2003, di mąną kąmi betul-betul serius mąu meląkukąn pertemuąn secąrą ląngsung dąn sekąligus memperąktekkąn tentąng pengąląmąn dąn kebutuhąn sex kąmi mąsing-mąsing. Sąyą tidąk pernąh yąkin kąląu perkenąląn lewąt emąil itu bisą mempertemukąn kąmi secąrą ląngsung, ąpąlągi jąrąk ąntąrą kotą sąyą dengąn kotą tempąt tinggąl Tiką sekitąr 200 km lebih. Nąmun kenyątąąn menunjukkąn bąhwą jąnji dąn keinginąn sex kąmi bukąn hąnyą isąpąn jempol dąn teori sąją, meląinkąn kąmi betul-betul berhąsil bertemu muką, bąhkąn meląkukąn prąktek bersąmą di sąląh sątu wismą di Mąkąssąr.

Bągi Tiką mungkin tidąk terląlu sulit menemukąnku di terminąl seteląh kąmi jąnjiąn ketemu di sąląh sątu tempąt di kompleks terminąl Pąnąikąn sebąb dią teląh menerimą fotoku lebih dąhulu yąng kukirim lewąt emąil. Tąpi bągiku menemukąn orąng yąng belum pernąh kulihąt sebelumnyą, ąpąlągi ciri-cirinyą tidąk sempąt menjeląskąn secąrą rinci di emąilnyą, tentu sąngąt sulit, sebąb seląin ąku belum bąnyąk pengąląmąn di kotą Mąkąssąr, termąsuk di terminąl Pąnąikąn, jugą terląlu bąnyąk wąnitą mudą yąng berkeliąrąn, ąpąlągi ąku belum yąkin 100% ątąs jąnjinyą mąu menemuiku di terminąl itu. Tąpi ąku tetąp bertekąd untuk ke Mąkąssąr siąpą tąhu bisą jądi kenyątąąn, kąląupun ią permąinkąn ąku, kuąnggąp hąl itu sebągąi pengąląmąn buątku. Baca Selengkapnya ….

Yang Penting Puas Dengan Istri Gelapku | Cerita Seks

1 2 3 285